DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 12,89%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 1,32%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 2,12%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 29,16%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 33,48%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 10,18%
  • Pošta - 1,03%
  • e-mail - 9,38%
  • Fax - 0,44%