DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 12,28%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 1,17%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 2,01%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 22,39%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 38,18%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 11,61%
  • Pošta - 1,17%
  • e-mail - 10,69%
  • Fax - 0,50%