DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
mob

Pregled cijena po distribucijskim područjima GPZ - Opskrbe

Poštovani kupci,

Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_03_33_525.html

Cijene za javnu uslugu opskrbe plinom su različite ovisno o distribucijskim područjima i tarifnim modelima. Prosječna potrošnja kućanstava se najčešće svrstava u TM2.
Tarifni model nalazi se na Vašim dosadašnjim računima za 2024. godinu.
Saznajte više
Pregled cijena po distribucijskim područjima GPZ - Opskrbe

Najčešća pitanja i odgovori za kupce prirodnog plina

Saznajte što Vam donosi javna usluga, kako se šalju obračuni, koja je cijena plina na Vašem području…
Saznajte više
Najčešća pitanja i odgovori za kupce prirodnog plina

'Moj račun' aplikacija

Gotovo 80 tisuća korisnika već se prebacilo online! Dojavi stanje plina, primaj račune, bez papira i hodanja-sve možeš digitalnim putem
Saznajte više
Moj Račun

'Moj račun' aplikacija

Gotovo 80 tisuća korisnika već se prebacilo online!
Dojavi stanje plina, primaj račune, bez papira i hodanja-sve možeš digitalnim putem. 

Više o aplikaciji
AppStore Google store

ANKETA

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak od 08h - 15h

Adresa

Radnička cesta 1

Kontakti

opskrba@gpz-opskrba.hr