DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Kontakti

Upite, reklamacije, prigovore na račune za prirodni plin i zahtjeve za promjenu matičnih podataka možete podnijeti ispunjavanjem web obrasca koji se nalazi na našoj web stranici:

Prigovori - Reklamacije - Upiti - Promjena matičnih podataka

Telefoni

Centar za informiranje kupaca (od 0 - do 24): T.   072 500 400
Ugovaranje opskrbe plinom - poduzetništvo: T. +385 1 6437-388
T. +385 1 6437-418
Ugovaranje opskrbe plinom - kućanstvo: T. +385 1 6437-463
T. +385 1 6437-346
T. +385 1 6437-415
T. +385 1 6437-446
Reklamacije računa za prirodni plin: M: opskrba@gpz-opskrba.hr
Ured uprave Društva: T. +385 1 6437-320

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb