DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Etički kodeks

Etički kodeks 

Saznanja o nezakonitom i/ili neetičnom postupanju u poslovanju uz osiguranje zaštite privatnosti možete prijaviti:

  • putem e-maila: GPZO.eticko.povjerenstvo@gpz-opskrba.hr
  • pisanim putem, na adresu, Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.., "Etičko povjerenstvo", Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
  • pisanim putem, predajom u pisarnici Gradske plinare Zagreb - Opskrba, "Etičko povjerenstvo", Radnička cesta 1, Zagreb


Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir.

Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

 

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
HPB HR1523900011198031954
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096