DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/2015).

Službenik za informiranje:
gpzo.sluzbenik.za.informiranje@gpz-opskrba.hr

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Sberbank d.d. HR4225030071111000400
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Igor Pirija
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.03.2019. godine
Ivona Ilijaš
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.05.2020. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. +385 (1) 6184-601
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
fax. +385 (1) 6429-456
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096