DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Tipski ugovori i obrasci

(A) KUĆANSTVO - javna usluga opskrbe plinom


(B) PODUZETNIŠTVO - tržišna usluga opskrbe plinom


(C) ZAJEDNIČKE KOTLOVNICE (Kućanstvo i Poduzetništvo)


(D) ZAJAMČENA OPSKRBA - obvezna javna usluga opskrbe plinom prema reguliranim uvjetima krajnjem kupcu, priključenom na distribucijski sustav, koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača


(E) OPSKRBLJIVAČI U OBVEZI JAVNE USLUGE