DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
povratak

Pregled cijena po distribucijskim područjima GPZ - Opskrbe

Poštovani kupci,

Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_51_856.html
Cijene za javnu uslugu opskrbe plinom su različite ovisno o  distribucijskim područjima i tarifnim modelima. Prosječna potrošnja kućanstava se najčešće svrstava u TM2. 
Tarifni model je ispisan na Vašim dosadašnjim računima za 2023.g.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. lipnja 2023. do 31. ožujka 2024. krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo subvencionira se u iznosu od 0,0199 EUR/kWh bez poreza na dodanu vrijednost.

Cijene Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. iznose kako slijedi
(prikaz cijena pogledajte kroz padajući izbornik):