DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601
povratak

Pregled cijena po distribucijskim područjima GPZ - Opskrbe

Poštovani kupci,

Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_28_617.html 
Cijene za javnu uslugu opskrbe plinom su različite ovisno o  distribucijskim područjima i tarifnim modelima. Prosječna potrošnja kućanstava se najčešće svrstava u TM2. 
Tarifni model bi trebao biti ispisan na Vašim dosadašnjim računima za 2021.g. 

Cijene Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. iznose kako slijedi
(prikaz cijena pogledajte kroz padajući izbornik):