DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
povratak

Pregled cijena po distribucijskim područjima GPZ - Opskrbe

Poštovani kupci,

Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_03_33_525.html

Cijene za javnu uslugu opskrbe plinom su različite ovisno o distribucijskim područjima i tarifnim modelima. Prosječna potrošnja kućanstava se najčešće svrstava u TM2.
Tarifni model nalazi se na Vašim dosadašnjim računima za 2024. godinu.

Cijene Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. iznose kako slijedi
(prikaz cijena pogledajte kroz padajući izbornik):