DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Ankete

Da li smatrate da web stranice GPZ-Opskrbe sadrže sve potrebne informacije za kupce prirodnog plina?
  • DA – u potpunosti - 39,39%
  • Djelomično - 17,65%
  • NE – ne sadrže sve potrebne informacije - 42,97%