DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Ankete

Anketa za kupce kategorije KUĆANSTVO (javna usluga opskrbe plinom) na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb d.o.o.:

Da li ste umjesto tromjesečnog obračuna plina zainteresirani za dobivanje MJESEČNOG RAČUNA za plin uz obvezu sklapanja ugovora o samoočitanju, dostavu mjesečnog očitanja u određenom vremenskom periodu i besplatnu dostavu računa putem e-maila (ukoliko plaćate Internet bankarstvom) ili poštom uz plaćanje naknade za dostavu računa izvan predviđenog termina od 12,30
  • DA - 83,86%
  • NE - 16,14%