DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
27.09.2022.

OBAVIJEST KUPCIMA U JAVNOJ USLUZI - KUĆANSTVO

Poštovani kupci,


Uredbom Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu (Narodne novine br. 104/2022, 106/2022) i Odlukom HERA-e o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom od 23. rujna 2022. godine, stekli su se svi uvjeti za prelazak kupaca kod opskrbljivača u obvezi javne usluge Gradska plinara Zagreb-Opskrba (dalje: GPZ-Opskrba). Uredbom Vlade RH osigurane su dostatne količine energenta za ogrjevnu sezonu, a Odlukom HERA-e određeni su koraci kako pristupiti javnoj usluzi.


Svi kupci iz kategorije kućanstvo koji koriste tržišnu uslugu opskrbe plinom, imaju pravo na raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom i povratak na javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2022. g.


Posebno je važno istaknuti da se cijene za javnu uslugu – kućanstvo neće mijenjati do završetka ogrjevne sezone, odnosno do 31.ožujka 2023 godine.


Ovim putem želimo obavijestiti sve kupce iz kategorije kućanstva, koji su podnijeli zahtjev o promjeni opskrbljivača na distribucijskim područjima gdje GPZ-Opskrba pruža opskrbu plina u obvezi javne usluge ili im prestaje ugovor o opskrbi, da će im GPZ-Opskrba od 1. listopada 2022.g. započeti pružati javnu uslugu opskrbe plinom.


Pozivaju se kupci iz kategorije kućanstvo da postojećem opskrbljivaču dostave očitanje stanja plinomjera na dan 30. rujna 2022. odnosno na dan prestanka ugovora o opskrbi plinom (telefonski, mailom, pisano).


Svim kupcima iz kategorije kućanstvo do 31. listopada 2022.g. biti će dostavljeni ugovori o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora, a krajnji kupci su dužni jedan primjerak potpisanog ugovora vratiti ili na adresu GPZ-Opskrbe ili elektronski na mail adresu: javnausluga@gpz-opskrba.hr. Pozivamo sve kupce da primljeni ugovor o opskrbi plinom potpišu i vrate u što kraćem roku.


Pozivamo krajnje kupce da se nakon potpisa Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge prijave i registriraju na besplatnoj web i mobilnoj aplikaciji MOJ RAČUN GPZ-Opskrbe, https://www.gpz-opskrba.hr/moj-racun-aplikacija-1721/1721, budući ista omogućava registriranim korisnicima, uvid i preuzimanje svih ispostavljenih računa u zadnje tri godine, pregled prometa vezano za zaduženja i uplate kupaca prema zadnjem obračunu i akontacijskim ratama, pregled podataka o stanjima plinomjera (očitanjima, procjenama i dojavama stanja), dostavu računa putem e-mail-a, podnošenje on-line upita korisnika vezano za uslugu MOJ RAČUN i informativni izračun troškova potrošnje prirodnog plina, on-line dojavu stanja plinomjera, pregled potrošnje plina po mjesecima i godinama kao i prijavu na našu uslugu dostave računa na mjesečnoj bazi.


Zaključno želimo istaknuti da vam GPZ-Opskrba, kao vaš opskrbljivač plinom sa iskustvom i tradicijom dugom od gotovo 160 godina, garantira sigurnu i dostatnu opskrbu plinom kako kroz javnu tako i kroz tržišnu uslugu.


Vaša GPZ-Opskrba


Odluku HERA-e možete preuzeti ovdje.