DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601
povratak

Cjenik nestandardnih usluga


Cjenik nestandardnih usluga 01.01.2017.-31.12.2021.
Preuzmite dokument

OPSKRBLJIVAČ PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1, Zagreb
Cjenik donesen 15.12.2016.
Cjenik u primjeni od 01.01.2017.

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA
opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021.g


Nestandardna usluga Brojevna oznaka CIJENA NESTANDARDNE USLUGE BEZ PDV-a
(Kn)
CIJENA NESTANDARDNE USLUGE S PDV-om u visini 25%
(Kn)
1. Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca - 10,40 13,00
2. Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu:      
2.1. na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu - 10,40 13,00
2.2. na temelju izvanrednog očitanja stanja plinomjera od strane operatora distribucijskog sustava - 15,61 19,51
3. Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu [1] 10,40 13,00

Tumačenje brojevnih oznaka:
[1] Trošak usluge snosi podnositelj zahtjeva na obračun samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja prigovora neopravdan. Usluga ne uključuje troškove angažiranja drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba.
(članak 24. Općih uvjeta opskrbe plinom)