DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Upute za dojavu stanja plinomjera

Upute za dojavu stanja plinomjera

A.

Očitanje plinomjera na području grada Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića i općina Brdovec, Pušća, Marija Gorica i Dubravica vrši:  

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA  >>>Gradska plinara Zagreb d.o.o.<<< sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN155/14).
 
Kada i kako možete dojaviti stanje Vašeg plinomjera?
 
S obzirom na promjenu modela očitanja plinomjera od strane ODS-a u odnosu na dosadašnji model (4 očitanja godišnje), obavještavamo sve naše kupce da će Gradska plinara Zagreb - Opskrba, kao opskrbljivač prirodnim plinom kupaca javne usluge opskrbe plinom i zajamčene opskrbe KUĆANSTVO nastaviti s dosadašnjim modelom izrade i dostave 3-mjesečnih obračuna i akontacijskih rata (4 obračuna i 8 akontacijskih rata godišnje). Stanja Vaših plinomjera možete dojavljivati u terminu od 25. u prethodnom mjesecu do 05. u mjesecu izrade obračuna za prethodno obračunsko razdoblje prema slijedećim terminima**:
 

Oznaka
obračunskog
područja
*
Datum OD Datum DO
01 25.06.2023. 05.07.2023.
02 25.06.2023. 05.07.2023.
03 25.06.2023. 05.07.2023.
04 25.07.2023. 05.08.2023.
05 25.05.2023. 05.06.2023.
06 25.07.2023. 05.08.2023.
07 25.05.2023. 05.06.2023.
08 25.05.2023. 05.06.2023.
09 25.05.2023. 05.06.2023.
10 25.05.2023. 05.06.2023.
11 25.07.2023. 05.08.2023.
12 25.05.2023. 05.06.2023.

Oznaka obračunskog područja očitanja i obračuna nalazi se u gornjem lijevom kutu Vašeg računa (Obračunu potrošnje plina).
 
** Termini dojave stanja plinomjera od strane kupaca ažuriraju se svaki mjesec sa slijedećim obračunskim razdobljem koji dolazi.
 
Vremenski interval za dojave stanja plinomjera za kupce kategorije PODUZETNIŠTVO za tarifne modele TM1-TM8 jednom mjesečno od 01. do 04. u mjesecu.
 
Kanali za dojavu podataka o stanjima plinomjera:
  • Govorni automat - telefon: 072 500 400
  • Web stranice www.gpz-opskrba.hr
  • Iz korisničkog računa aplikacije "Moj račun"
Napomena: Javljeno stanje izvan vremenskog intervala očitanja neće biti uvaženo. Hvala na razumijevanju.


B. 

Mjesečna očitanja i zaprimanje stanja plinomjera od strane kupaca prirodnog plina na području grada Bjelovara i općina Rovišće, Štefanje, Berek, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Severin, Veliki Grđevac i Velika Pisarnica vrši: OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA >>> Gradska plinara Bjelovar d.o.o. <<< 

Očitanje plinomjera za kupce kategorije javne usluge opskrbe plinom i zajamčene opskrbe (KUĆANSTVO) vrši se jednom mjesečno osim u srpnju i kolovozu kada je potrošnja plina znatno manja u odnosu na ostale mjesece. U tom razdoblju Gradska plinara Zagreb - Opskrba procjenjivat će potrošnju plina i dostavljati račune kupcima na osnovu procijenjene potrošnje plina u istom periodu prošle godine, uključujući i fiksnu mjesečnu naknadu operatora distribucijskog sustava za taj mjesec.

Kupcima je omogućeno da stanja plinomjera za te mjesece dojave putem dolje navedenih kanala za dojavu stanja plinomjera u razdoblju od 25. u mjesecu koji se obračunava do 05. u mjesecu izrade obračuna. Ukoliko se stanje plinomjera dojavi u tom razdoblju i ukoliko odgovara stvarnoj potrošnji plina, isto će biti uzeto u obračun potrošnje plina. Ukoliko se dojavi stanje izvan gore navedenog vremenskog intervala, isto neće biti uvaženo, a obračun će se izvršiti temeljem procijenjene potrošnje plina. Hvala na razumijevanju.

Kanali za dojavu stanja plinomjera za kupce jave usluge opskrbe plinom i zajamčene opskrbe (KUĆANSTVA) za srpanj i kolovoz:

1. Govorni automat - Centar za informiranje kupaca GPZ-Opskrbe- telefon: 01/6184-601
2. Web stranice www.gpz-opskrba.hr
3. Iz korisničkog računa aplikacije "Moj račun"
4. Služba za korisnike Gradske plinare Bjelovar d.o.o. - tel. 043/242-360 i putem web-a

C.

Dostava stanja plinomjera na područjima: Rijeka, Samobor, Sv.Nedelja, Kutina, Garešnica, Nova Gradiška, Križevci, Koprivnica, Vrbovec, Pitomača, Ivanec
 
Kupcima je omogućeno da stanja plinomjera za te mjesece dojave putem dolje navedenih kanala za dojavu stanja plinomjera u razdoblju od 25. u mjesecu koji se obračunava do 05. u mjesecu izrade obračuna. Ukoliko se stanje plinomjera dojavi u tom razdoblju i ukoliko odgovara stvarnoj potrošnji plina, isto će biti uzeto u obračun potrošnje plina. Ukoliko se dojavi stanje izvan gore navedenog vremenskog intervala, isto neće biti uvaženo, a obračun će se izvršiti temeljem procijenjene potrošnje plina. Hvala na razumijevanju.

Kanali za dojavu stanja plinomjera za kupce jave usluge opskrbe plinom i zajamčene opskrbe (KUĆANSTVA):

1. Govorni automat - telefon: 072 500 400 
2. Web stranice www.gpz-opskrba.hr
3. Iz korisničkog računa aplikacije "Moj račun"
4. Stanja možete dojavljivati i Vašim distributerima
 
Bez obzira na dostavu stanja plinomjera, obveza kupca je dozvoliti očitanje plinomjera distributeru.
 
Napomena: Javljeno stanje izvan vremenskog intervala očitanja neće biti uvaženo. Hvala na razumijevanju.