DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
12.03.2020.

PRIOPĆENJE ZA KUPCE

Gradska plinara Zagreb-Opskrba od 1.travnja spušta cijene plina svim kućanstvima.
 
Gradska plinara Zagreb-Opskrba donijela je odluku o smanjenju cijene plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koje koriste javnu uslugu opskrbe plinom za 5,3% u odnosu na dosadašnju cijenu te će se ta odluka od 1.travnja ove godine primjenjivati na sve korisnike u obvezi javne usluge na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb i Gradske plinare Bjelovar.

Bitan čimbenik zbog kojeg će cijena plina biti snižena je postupak nabave plina koji je GPZ-Opskrba pravovremeno provela te postigla značajno nižu dobavnu cijenu plina.

Uz bitno nižu cijenu, Gradska plinara Zagreb-Opskrba modernizirala je i aplikaciju „Moj račun“ te dala mogućnost kupcima primanja računa i mjesečnih obračuna putem e- maila čime korisnik uvelike štedi svoje vrijeme, a sustavom dojava stanja i mjesečnih obračuna, kontrolu svih troškova i potrošnje plina.

Odluka Uprave GPZ-O o osjetnom smanjenu cijena iskaz je društvene odgovornosti i ima za cilj zaštitu naših postojećih, ali i budućih potrošača na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb i Gradske plinare Bjelovar.

Svim potrošačima možemo i nadalje jamčiti visoku razinu usluge i sigurnost opskrbe koju ćemo zadržati, kao i lidersku poziciju u opskrbi plinom. Sve informacije o cijenama, mjesečnom računu i aplikaciji Moj račun možete pronaći na web stranicama Gradske plinare Zagreb-Opskrba (www gpz-opskrba.hr).