DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
15.11.2019.

ODNOS PREMA KUPCU ČINI BITNU RAZLIKU MEĐU OPSKRBLJIVAČIMA PLINOM (intervju sa g. Marinom Bačelićem, direktorom sektora trgovine plinom GPZ-Opskrba- VL 14.11.2019.)

Kupci uz aplikaciju Moj račun mogu pratiti vlastitu potrošnju, a želimo da uz pomoć te aplikacije direktno plaćaju i račune
 
Marin Bačelić, direktor sektora trgovine plinom GPZ Opskrba
https://www.vecernji.hr/media/img/85/32/e658386c852d889ab71b.jpeg
 
 
Na konferenciji smo čuli za mnoge izazove s kojima se susrećete na tržištu. Koji su najveći izazovi za GPZ Opskrbu i kako odgovoriti na njih?

Plinsko je tržište kao i svako otvoreno tržište suočeno s brojnim izazovima. U plinskom je tržištu specifično što su cijene u javnoj usluzi još regulirane dok cijene za poduzetništvo nisu. Upravo otvoreno tržište i različitost cijena zahtjeva od nas ka opskrbljivača da osmislimo nove metode i načine zadržavanja kupaca. Za svakog kupca je bitno procijeniti kakav proizvod mu je potreban u i koje vrijeme. Uslugu opskrbe plinom svi opskrbljivači pružaju, međutim, odnos prema kupcu i dodane vrijednosti u vidu mogućnosti kupaca su ono što čini razliku. U opskrbi plinom koja u Zagrebu traje više od 155 godina, Gradska plinara Zagreb-Opskrba pokazala je kontinuitet, sigurnost, dominantnost na tržištu, a svojim digitalnim ostvarenjima i tehnološku prednost pred ostalim opskrbljivačima.

Aplikacija Moj račun uvelike pojednostavljuje komunikaciju s kupcima, a njima pruža digitalizirane usluge GPZ Opskrbe koje im olakšavaju plaćanje računa. Planirate li proširiti broj usluga na toj aplikaciji i kako su se digitalne platforme odrazile na poslovanje?

Upravo do kraja ovog mjeseca izlazi posljednji update Moj račun aplikacije. U dogledno vrijeme želimo Moj račun aplikaciju dovesti do te razine da se putem nje može direktno i plaćati račun, uvesti dodatne mogućnosti plaćanja pa čak i skenirati, odnosno očitati putem aplikacije samo stanje brojila. To su sve mogućnosti koje uvodimo ili su u najavi, a koje će našim kupcima maksimalno pojednostaviti komunikaciju s GPZ Opskrbom, pojednostaviti plaćanje računa, omogućiti praćenje vlastite potrošnje energije, a samim time omogućiti uštede koje nas čine sudionicima smanjenja emisija stakleničkih plinova i osiguravaju bolju budućnost za sljedeće generacije. Svi ti digitalni procesi uvode se zbog naših kupaca, pojednostavljenja komunikacije, učinkovitijeg i postupka obrade podataka.

Kakva je povratna reakcija korisnika na digitalizaciju poslovanja GPZ Opskrbe?

Mislim da tu podaci govore sami za sebe. Dakle, više od 70.000 korisnika ima aplikaciju Moj račun. Svakim danom ta brojka raste, a analize same aplikacije pokazuju da su ti korisnici vrlo aktivni i ažurni, što znači da kupcima itekako puno znači prebacivanje na digitalno poslovanje. Više od 12.000 korisnika odlučilo se na dostavu računa e-mailom što također dugoročno ima ekološke benefite.
 
https://www.vecernji.hr/media/img/ff/4d/4069c070db9ef5fe92d5.jpeg