DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
03.08.2018.

Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 01.listipada 2018 do 30.rujna 2021.godine

Na temelju članka 60.stavka 9 i članka 114.stavka 1, a u vezi s člankom 61 i člankom 62 Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ br.18/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 21.sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. srpnja 2018.donijela
 
ODLUKU
          o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od
                   01. listopada 2018. do 30. rujna 2021.godine
 
Za zajamčenog opskrbljivača plinom u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 01. listopada 2018. do 30. rujna 2021.godine određuje se subjekt
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo sa ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1 Zagreb.