DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
25.02.2019.

Obavijest kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom.

Poštovani kupci,
 
GPZ- Opskrba d.o.o. opskrbljuje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području sljedećih operatora distribucijskog sustava:
Gradske plinare Zagreb d.o.o., OIB: 20985255037, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
kontakt: 01/6437-777    (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić, te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) i
Gradske plinare Bjelovar d.o.o., OIB: 72439215688, Blaiburških žrtava 18, 43 000 Bjelovar
kontakt: 043/611-323   (za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek)

Pregled podataka o svojoj povijesnoj potrošnji plina, te obračunatim troškovima isporučenog plina kao i način na koji je utvrđena potrošnja plina možete vidjeti putem naše besplatne web i mobilne aplikacije MOJ RAČUN koja je dostupna na našoj
web stranici  https://mojracun.gpz-opskrba.hr/ i u trgovinama Google play i App Store

Aplikacijom možete:
 
 • pregledati Vaša zaduženja i uplate prema zadnjem obračunu
 • pregledati Vaša očitana, dojavljena ili procijenjena stanja plinomjera
 • pratiti potrošnju plina prema godinama i mjesecima,
 • pregledati ili preuzeti sve Vaše obračune plina
 • odabrati način dostave računa e-mail-om u pdf formatu,
 • izraditi informativni izračun potrošnje plina i
 • dojaviti nam stanje Vašeg plinomjera radi točnijeg obračuna potrošnje.
   

   
Podatke možete zatražiti i  ispunjavanjem obrasca na web stranici www.gpz-opskrba.hr/upiti ili pisano na našu adresu.
 
Svi kupci koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom imaju pravo promjene opskrbljivača plinom i pravo povratka na opskrbu plinom u javnoj usluzi te pravo na nadoknadu u slučaju neispunjavanja garantiranih standarda kvalitete opskrbe od strane opskrbljivača plinom, organizatora zatvorenog distribucijskog sustava i operatora plinskog sustava na čiji je krajnji kupac priključen (Opći uvjeti opskrbe plinom NN 50/2018).
Ugovori s krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom sklapaju se na neodređeno vrijeme.
 
Kada uočite neispravnost plinomjera, dužni ste obavijestiti operatora distribucijskog sustava na koji ste  priključeni. 
 
Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina dostupne su na našoj web stranici www.gpz-opskrba.hr/sigurnost
 
 • Mjere sigurnosti ukoliko se osjeti plin
 • Odmah ugasiti eventualni plamen,
 • Odmah otvoriti sve prozore i vrata,
 • Odmah isključiti dovod plina na zaporu plinomjera ili kućnom priključku,
 • U prostorije u kojima se osjeća plin ne ulaziti sa otvorenim plamenom,
 • Ne paliti šibice, upaljač i slično, ne pušiti,
 • Ne uključivati električne prekidače,
 • Ne izvlačiti utikače iz utičnica,
 • Ne uključivati električno zvonce,
 • Ne oslanjati se na vlastiti miris već pozvati i druge osobe,
 • Svjetlo paliti tek kada se miris plina više ne osjeća