DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Provedba opće uredbe o zaštiti osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka - GDPR (General Data Protection Regulation), Gradska plinara Zagreb - Opskrba usvojila je smjernice za implementaciju GDPR-a.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o prikupljenim kontakt podacima, u svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima.

Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu sukladno važećim propisima..

Obratiti se možete Službeniku za zaštitu osobnih podataka čiji su podaci na web stranici Gradske plinare Zagreb – Opskrba d.o.o.

Također se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: gpzo.zastitaosobnihpodataka@gpz-opskrba.hr
 

Više informacija o GDPR-u možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Zakon o provedbi Opće uredbe za zaštitu podataka
Agencija za zaštitu osobnih podataka - AZOP

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Nova hrvatska banka d.d. HR4225030071111000400
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
fax. +385 (1) 6429-456
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096