DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
05.05.2020.

Mjere pomoći građanima za ublažavanje posljedica epidemije i potresa

4. svibnja 2020. - Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća te povezana društva Gradska Plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., u ožujku 2020. godine donijeli su niz mjera za korisnike usluga koje imaju za cilj ublažavanje posljedica epidemije virusa COVID-19 i potresa.
 

Mjere pomoći vlasnicima nekretnina koje su stradale u potresu

Za vlasnike nekretnina koje su nakon pregleda statičara označene kao neuporabljive (crvene naljepnice), donesene su sljedeće mjere pomoći:
  • Podružnica Čistoća – naknada se neće obračunavati za nekretnine koje su označene kao neuporabljive, do stavljanja objekta u funkciju. 
  • Gradska Plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. – za mjerna mjesta koja su proglašena neaktivnim od strane operatera distribucijskog sustava, neće obračunavati potrošnju plina i fiksnu mjesečnu naknadu niti slati akontacijske rate/račune, sve dok ne zaprimi dojavu operatera da je mjerno mjesto postalo aktivno te da je osigurana sigurna isporuka plina. 
  • Vodoopskrba i odvodnja – privremeno će obustaviti slanje računa i naplatu vodnih usluga, do stavljanja objekta u funkciju, odnosno poduzimanja radnji za nastavak isporuke vodnih usluga. 
Svi vlasnici nekretnina koje su označene kao neuporabljive i koje se nalaze na popisu Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, automatski ostvaruju pravo na navedene mjere.
 
Navedene mjere na odgovarajući način se primjenjuju i na vlasnike nekretnina koje su nakon pregleda statičara označene kao privremeno neuporabljive (žute naljepnice).
 
Korisnici, odnosno vlasnici nekretnina koje su kategorizirane kao privremeno neupotrebljive, mogu ostvariti pravo na privremeno izuzeće slanja računa za režijske troškove (odvoz otpada, voda, plin) pod niže navedenim uvjetima:
  • Nekretnina se privremeno ne koristi
  • Nekretnina se nalazi na popisu, odnosno u bazi Ureda za upravljanje u hitnim situacijama kao privremeno neuporabljiva
  • Pravo se ne ostvaruje automatski, već korisnik mora poslati Zahtjev za izuzećem od slanja računa i to za svaki mjesec u kojem se nekretnina ne koristi, a maksimalno šest mjeseci uzastopce. Zahtjev se šaljem elektroničkom poštom na adresu holding.centar@zgh.hr ili se podnosi osobno u Holding centru, Ulica Grada Vukovara 41. 
Prilikom podnošenja Zahtjeva, potrebno je navesti, odnosno dostaviti sljedeće podatke:
Svim podnositeljima Zahtjeva za izuzeće od slanja računa za privremeno neuporabljive nekretnine oštećene u potresu, povratna informacija bit će dostavljena u najkraćem mogućem roku, ne duljem od 15 dana od zaprimanja istog. Mjere pomoći uslijed proglašenja epidemije virusa COVID-19

Radi ublažavanja posljedica epidemije virusa COVID-19, do daljnjeg su na snazi sljedeće mjere pomoći korisnicima usluga podružnice Čistoća i povezanih društava Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o.
  
  • Dospijeće plaćanja računa za korisnike dobne skupine 65+ se produžuje na 90 dana - ova mjera vrijedi za sve račune izdane u vrijeme trajanja epidemije, neovisno o tome je li produljeno dospijeće plaćanja vidljivo na računima. 
  • Za sve korisnike obustavit će se podnošenje prijedloga za ovrhu i slanje opomena, osim ako se radi o dugovanjima koji su na kraju rokova zastare sukladno zakonima RH. 
  • Vodoopskrba i odvodnja neće izdavati opomene pred obustavu isporuke vodnih usluga i izdavati naloge za obustavu isporuke vodnih usluga. Ovršni postupci za dugovanja koji su na kraju zastarnog roka pokrenut će se u zakonskom roku, uz prethodnu obavijest korisniku o dugu. U provedbi ovrhe, postupat će se sukladno zakonskim propisima o zastoju provedbe ovrha. 
Navedene mjere vrijede za vrijeme trajanja epidemije ili do opoziva.
 
Za detaljnije informacije u svezi mjera pomoći sugrađanima čije su nekretnine stradale u potresu i mjera za ublažavanje posljedica epidemija, osigurana je korisnička podrška 24 sata dnevno putem Pozivnog centra na broju 072 500 400
 

Obrasci: