DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
10.03.2021.

Ispitivanje zadovoljstva korisnika u 2020.

Uvođenjem Sustava upravljanja kvalitetom u Gradsku plinaru Zagreb-Opskrba d.o.o. započelo se s praćenjem zadovoljstva kupaca i korisnika naših usluga. Uspoređujući rezultate ankete sa istim prošlogodišnjim rezultatom,  zadovoljstvo korisnika se povećalo, osobito u brzini rješavanja prigovora i reklamacija.

Više o anketi ovdje.