DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
19.03.2021.

INFORMACIJA KORISNICIMA NA NOVIM DISTRIBUCIJSKIM PODRUČJIMA

Poštovani Kupci,

Odlukom  HERA-e donesenoj na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. prosinca 2020.  Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. određena je kao opskrbljivač u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijska područja: Rijeka, Samobor, Bjelovar, Ivanec, Koprivnica, Sveta Nedjelja, Kutina, Garešnica, Vrbovec, Pitomača, Nova Gradiška, Križevci i Zagreb.  

Napomenuli bi da je osnovni kriterij za takav odabir bio najniži iznos troška opskrbe plinom te je za navedena područja Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. ponudila niži trošak opskrbe plinom od svih konkurentskih opskrbljivača.

Trošak nabave plina i trošak distribucije za javnu uslugu određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) na temelju propisanih metodologija, a trošak opskrbe plinom određen je javnim natječajem. Jedan od elemenata cijene je i tarifna stavaka za distribuciju plina propisana od strane HERA-e, koju će GPZ-O obračunati krajnjim Kupcima sadržanu u krajnjoj jediničnoj cijeni  i uplaćivati distributeru plina, a koja ima mogućnost utjecaja na tarifnu stavku opskrbe plinom.

Obzirom na broj zaprimljenih upita i velik interes naših kupaca na novim distribucijskim područjima, dužni smo pojasniti kako u skladu sa pouzdanom i kontinuiranom opskrbom plinom odgovarajuće kvalitete na što nas obvezuje regulativa, nitko od kupaca neće ostati uskraćen za navedenu opskrbu plinom. Razlika je samo u odabiru opskrbljivača s kojim korisnici žele potpisati ugovor, s tim da će GPZ-O za sve kupce na novim distribucijskim područjima automatski postati njihov opskrbljivač plinom te im dostaviti ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge na kućnu adresu.

Također, važno je napomenuti da će se za sva tehnička pitanja vezana uz svoje brojilo, instalacije i održavanje istih krajnji Kupci  i dalje obraćati postojećim operatorima distribucijskog sustava (distributerima) na svojem distribucijskom području.

Shodno svemu navedenom,  očekujemo kako će regulator tržišta – HERA u narednom tjednu od 22.ožujka objaviti potrebne podatke, nakon kojih ćemo objaviti službeni cjenik za svako od navedenih distribucijskih područja za naše kupce na opskrbi plinom u kategoriji kućanstava u obvezi javne usluge.

Zaključno, Gradska plinara Zagreb-Opskrba kao opskrbljivač plinom u javnoj usluzi na postojećim i novim područjima jamči svojim korisnicima sigurnost i pouzdanost kao najvažnije faktore u isporuci plinom što je kroz 160 godina postojanja i dokazala te se nadamo da ćemo, kao što postojeći broj od gotovo 300 tisuća kupaca pokazuje, opravdati povjerenje svakog kućanstva na novom području koje će tek ući u našu opskrbnu mrežu.

Vaša Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.