DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
16.04.2018.

HERA - Odluka o novoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom

Hrvatska energetska regulatorna agencije (HERA) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. travnja 2018. donijela je novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Metodologija je podzakonski akt kojim je propisan način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za one krajnje kupce plina kategorije kućanstvo koji su korisnici javne usluge opskrbe plinom, odnosno koji nisu koristili pravo izbora tržišnog opskrbljivača plinom. Metodologija propisuje način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom za dva buduća razdoblja: prijelazno razdoblje koje traje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., te razdoblje nakon 31. ožujka 2021. Za potrebe organizacije tržišta plina u prijelaznom razdoblju HERA je dužna provesti javni natječaj te do 1. srpnja 2018. odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. (link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_04_34_666.html).