DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Upiti – Reklamacije – Prigovori - Promjene matičnih podataka

POŠTOVANI KUPCI,

ZBOG TEHNIČKIH PROBLEMA SUSTAV CRM TRENUTNO NIJE U FUNKCIJI. MOLIMO VAS DA SVE UPITE, ZAHTJEVE PROSLIJEDITE NA MAIL: opskrba@gpz-opskrba.hr.
ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU.

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA

Upite, reklamacije ili prigovore na račune za prirodni plin možete podnijeti na jedan od slijedećih načina:
 
 • ispunjavanjem lijevo navedenog web obrasca.
 • Osobno u Centru za potrošače Gradske plinare Zagreb - Opskrbe u Radničkoj cesti 1 na šalterima reklamacija,
 • predajom zahtjeva za reklamaciju računa ili akontacijskih rata u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga u ulici grada Vukovara 41,
 • pozivom na broj telefona Centra za informiranje kupaca (od 0 do 24) na broj: 072 500 400
 • pismeno na adresu pošiljatelja: Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Napomena:
Za promjenu matičnih podataka na računu za potrošnju plina, ovisno o vrsti zahtjeva, potrebno je dostaviti:

 
 • Kupoprodaja - ispunjen obrazac za promjenu matičnih podataka, te priložiti presliku kupoprodajnog ugovora i zapisnika o primopredaji (ako nema zapisnika temelj razgraničenja je stanje plinomjera na zadnjem obračunu).
 • Nasljeđivanje -  ispunjen obrazac za promjenu matičnih podataka, te priložiti presliku rješenja o nasljeđivanju na osnovu kojeg je došlo do promjene vlasništva.
 • Ostali oblici stjecanja vlasništva (darovanje, doživotno uzdržavanje i sl.) - ispunjen obrazac za promjenu matičnih podataka, te priložiti presliku dokumenta na osnovu kojeg je došlo do promjene vlasništva ili izvadak vlasničkog lista.
 • Zakup/ najam -  krajnji kupac može na određeno vrijeme prenijeti na treću osobu svoj ugovor o opskrbi plinom, a opskrbljivač može dati pristanak na takav prijenos pod uvjetom:  
 1. da krajnji kupac koji prenosi ugovor, podmiri sve novčane obveze nastale do dana prijenosa ugovora o opskrbi plinom.  
 2. davanje izjave prenositelja ugovora i vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza.