DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Cijena stlačenog prirodnog plina

Cijena 1kg stlačenog prirodnog plina za pogon motornih vozila od 8.10.2018.g.

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.  
Ukupni troškovi nabave i konverzije 7,20 kn/kg
Porez na dodanu vrijednost (25%) 1,80 kn/kg
Prodajna cijena 9,00 kn/kg

Slika5