DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Cijena stlačenog prirodnog plina

Cijena 1kg stlačenog prirodnog plina za pogon motornih vozila od 11.04.2016.g.

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.  
Ukupni troškovi nabave i konverzije 6,80 kn/kg
Porez na dodanu vrijednost (25%) 1,70 kn/kg
Prodajna cijena 8,50 kn/kg

Slika2