DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Opskrba prirodnim plinom

Grad
Općina

Broj kupaca prirodnog plina


Stanje na dan 31.12.2015.​
a) Broj kupaca * kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 256.695 20.532 277.227
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 12.675 1.038 13.713
Ostala distribucijska područja u RH - 446 446
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 3 3
SVEUKUPNO 269.370 22.019 291.389

Stanje na dan 31.12.2015.
a) Ukupan broj kupaca** kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 266.245 21.924 288.169
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 14.058 1.117 15.175
Ostala distribucijska područja u RH - 446 446
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 3 3
SVEUKUPNO 280.303 23.490 303.793
* Javna usluga opskrbe plinom
** Uključivo i članovi zajedničkih plinskih kotlovnica

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2015.


a) Broj kupaca * Kućanstvo*
(m3)
Poduzetništvo
(m3)
Ukupno
(m3)
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) 254.167.314 103.611.652 357.778.966
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 11.765.005 5.202.668 16.967.673
Ostala distribucijska područja u RH - 10.256.214 10.256.214
Kupci na plinskom transportnom sustavu - - -
Veleprodaja - 5.538.959 5.538.959
SVEUKUPNO 265.932.319 124.609.493 390.541.812
* Javna usluga opskrbe plinom

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2008.-2015.


Usporedba potrošnje prirodnog plina i prosječne godišnje izmjerene srednje dnevne temperature 
god 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Q/Sm3 444.060.912 448.169.826 483.934.900 437.273.419 420.971.553 429.468.263 363.956.070 390.541.812
tsr/°C) 13,66 13,41 12,41 13,16 13,99 13,81 13,83 12,75