DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Opskrba prirodnim plinom

Grad
Općina

Broj kupaca prirodnog plina


Stanje na dan 31.12.2017.​
a) Broj kupaca * kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 259.801 15.709 275.510
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 12.513 997 13.660
Ostala distribucijska područja u RH - 639 639
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 4 4
SVEUKUPNO 272.314 17.349 289.663

Stanje na dan 31.12.2017.
a) Ukupan broj kupaca** kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 269.066 17.041 286.107
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 13.882 1.093 14.975
Ostala distribucijska područja u RH - 639 639
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 4 4
SVEUKUPNO 282.948 18.777 301.725
* Javna usluga opskrbe plinom
** Uključivo i članovi zajedničkih plinskih kotlovnica

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2017.


a) Broj kupaca * Kućanstvo*
(m3)
Poduzetništvo
(m3)
Ukupno
(m3)
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) 258.049.079 98.581.669 356.630.966
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 12.249.026 4.018.007 16.267.033
Ostala distribucijska područja u RH - 12.244.794 12.244.794
Kupci na plinskom transportnom sustavu - - -
Veleprodaja - 8.065.397 8.065.397
SVEUKUPNO 270.298.105 122.909.867 393.207.972
* Javna usluga opskrbe plinom

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2008.-2016.


Usporedba potrošnje prirodnog plina i prosječne godišnje izmjerene srednje dnevne temperature 
god 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
Q/Sm3 444.060.912 448.169.826 483.934.900 437.273.419 420.971.553 429.468.263 363.956.070 390.541.812 396.483.404
tsr/°C) 13,66 13,41 12,41 13,16 13,99 13,81 13,83 12,75 12,41