DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Opskrba prirodnim plinom

Grad
Općina

Broj kupaca prirodnog plina


Stanje na dan 31.12.2018.​
a) Broj kupaca * kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 260.814 15.047 275.861
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 12.522 1.009 13.531
Ostala distribucijska područja u RH - 798 798
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 5 5
SVEUKUPNO 273.336 16.859 290.195

Stanje na dan 31.12.2018.
a) Ukupan broj kupaca** kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 269.788 16.069 285.857
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 13.891 1.103 14.994
Ostala distribucijska područja u RH - 798 798
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 5 5
SVEUKUPNO 283.679 17.975 301.654
* Javna usluga opskrbe plinom
** Uključivo i članovi zajedničkih plinskih kotlovnica

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2018.


a) Broj kupaca * Kućanstvo*
(m3)
Poduzetništvo
(m3)
Ukupno
(m3)
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) 250.875.333 88.023.233 338.898.566
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 11.940.188 3.950.012 15.890.200
Ostala distribucijska područja u RH - 15.350.764 15.350.764
Kupci na plinskom transportnom sustavu - 792.887 792.887
Veleprodaja - 8.502.152 8.502.152
SVEUKUPNO 262.815.521 116.619.048 379.434.569
* Javna usluga opskrbe plinom

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2008.-2017.


god 2008.
2009.
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Q/Sm3 444.060.912 448.169.826 483.934.900 437.273.419 420.971.553 429.468.263 363.956.070 390.541.812 396.483.404 393.207.972