DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Opskrba prirodnim plinom

Grad
Općina

Broj kupaca prirodnog plina


Stanje na dan 31.12.2016.​
a) Broj kupaca * kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 259.898 16.924 276.822
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 12.642 1.018 13.660
Ostala distribucijska područja u RH - 575 575
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 4 4
SVEUKUPNO 272.540 18.521 291.061

Stanje na dan 31.12.2016.
a) Ukupan broj kupaca** kućanstvo poduzetništvo ukupno
Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu 269.138 18.263 287.401
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 14.021 1.116 15.137
Ostala distribucijska područja u RH - 575 575
Kupci na plinskom transportnom sustavu i veleprodaja - 4 4
SVEUKUPNO 283.159 19.958 303.117
* Javna usluga opskrbe plinom
** Uključivo i članovi zajedničkih plinskih kotlovnica

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2016.


a) Broj kupaca * Kućanstvo*
(m3)
Poduzetništvo
(m3)
Ukupno
(m3)
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) 265.437.222 98.297.261 357.778.966
Elektrometal - distribucija plina d.o.o. (ODS) 11.488.291 4.601.643 16.967.673
Ostala distribucijska područja u RH - 9.799.087 9.799.087
Kupci na plinskom transportnom sustavu - - -
Veleprodaja - 6.859.900 6.859.900
SVEUKUPNO 276.925.513 119.557.891 396.483.404
* Javna usluga opskrbe plinom

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2008.-2015.


Usporedba potrošnje prirodnog plina i prosječne godišnje izmjerene srednje dnevne temperature 
god 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Q/Sm3 444.060.912 448.169.826 483.934.900 437.273.419 420.971.553 429.468.263 363.956.070 390.541.812
tsr/°C) 13,66 13,41 12,41 13,16 13,99 13,81 13,83 12,75