DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601
povratak

Cjenik nestandardnih usluga

Cjenik nestandardnih usluga do 31.12.2016.g.
Preuzmite dokument

OPSKRBLJIVAČ PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1, Zagreb
Cjenik donesen 24.01.2014.

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA
opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2014. - 2016.g.


Nestandardna usluga Brojevna oznaka CIJENA NESTANDARDNE USLUGE BEZ PDV-a
(kn/jedinica mjere)
CIJENA NESTANDARDNE USLUGE S PDV-om
(kn/jedinica mjere)
1. Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca - 9,84 12,30
2. Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu:      
2.1. na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu - 9,84 12,30
2.2. na temelju izvanrednog očitanja potrošnje od strane operatora distribucijskog sustava  - 14,76 18,45
3. Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu  [1] 9,84 12,30

Tumačenje brojevnih oznaka:
[1] Trošak usluge snosi podnositelj prigovora na obračun samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja prigovora neutemeljen. Usluga ne uključuje troškove angažiranja drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba. (članak 67. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava) 

Cjenik nestandardnih usluga 01.01.2017.-31.12.2021.
Preuzmite dokument

OPSKRBLJIVAČ PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1, Zagreb
Cjenik donesen 14.12.2016.

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA
opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021.g
Nestandardna usluga Brojevna oznaka CIJENA NESTANDARDNE USLUGE BEZ PDV-a
(kn/jedinica mjere)
CIJENA NESTANDARDNE USLUGE S PDV-om
(kn/jedinica mjere)
1. Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca - 10,40 13,01
2. Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu:      
2.1. na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu - 10,40 13,01
2.2. na temelju izvanrednog očitanja potrošnje od strane operatora distribucijskog sustava  - 15,61 19,51
3. Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu  [1] 10,40 13,01

Tumačenje brojevnih oznaka:
[1] Trošak usluge snosi podnositelj prigovora na obračun samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja prigovora neutemeljen. Usluga ne uključuje troškove angažiranja drugih ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba.
(članak 24. Općih uvjeta za opskrbu plinom)