DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Osnovni podaci

Društvo Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. osnovano je 24.04.2008.g. od strane Gradske plinare Zagreb d.o.o. temeljem odredbi Zakona o tržištu plina (NN 40/07) i Direktive 2003/55 EZ, kojima je propisana obveza razdvajanja djelatnosti opskrbe plinom od djelatnosti distribucije plina, što je osnovni preduvjet za liberalizaciju tržišta energije (prirodnog plina) na teritoriju RH i usklađenje sa pravnim tekovinama EU.

Poštujući kriterije spomenutih propisa, Gradska plinara Zagreb d.o.o. provela je pravno i fizičko razdvajanje djelatnosti, što je u konačnici rezultiralo konstituiranjem novog pravnog subjekta Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. kao nove članice Zagrebačkog Holdinga. Nastavno na navedeno, 08.05.2009.g. dobivena je Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (dozvola.pdf).

Svi zaposlenici preuzeti su iz Gradske plinare Zagreb d.o.o. sa istim pravima i uz iste uvjete prema važećem sindikalnom sporazumu i kolektivnom ugovoru.

Društvo u svom sastavu ima 133 zaposlena djelatnika (stanje na dan 30.09.2020.) organizacijski razvrstanih u 3 sektora uključujući i Ured uprave Društva. Osnovni kapital društva 40.000.000,00 kn uplaćen u cjelosti.

Društvo Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.:
  • 133 zaposlena djelatnika
  • Razvrstanih u 3 sektora
  • Osnovni kapital društva 40.000.000,00 kn
  • Osnovni preduvjet za
    liberalizaciju tržišta energije

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Sberbank d.d. HR4225030071111000400
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. +385 (1) 6184-601
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
fax. +385 (1) 6429-456
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096