DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Upiti – Reklamacije – Prigovori - Promjene matičnih podataka

Obrazac za zaprimanje upita, reklamacija, prigovora i promjenu matičnih podataka
Molimo Vas da odaberete temu, nakon toga će se otvoriti izbornik s podtemama.

Upite, reklamacije ili prigovore na račune za prirodni plin možete podnijeti na jedan od slijedećih načina:
 
  • ispunjavanjem lijevo navedenog web obrasca.
  • Osobno u Centru za potrošače Gradske plinare Zagreb - Opskrbe u Radničkoj cesti 1 na šalterima reklamacija,
  • predajom zahtjeva za reklamaciju računa ili akontacijskih rata u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga u ulici grada Vukovara 41,
  • slanjem zahtjeva za reklamaciju računa na broj fax-a 01/6429-470.
  • pozivom na broj telefona Centra za informiranje kupaca Gradske plinare Zagreb - Opskrbe 01/6184-601.
  • pismeno na adresu pošiljatelja: Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb