Zagrebački Holding Hrvatski   English   German  
Mapa webaImpressumKontakti
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
   

Besplatna on-line usluga MOJ RAČUN

Gradska plinara Zagreb-Opskrba uvela je besplatnu on-line uslugu MOJ RAČUN na web portalu www.gpz-opskrba.hr namijenjenu svim kupcima prirodnog plina. Otvaranjem korisničkog profila omogućen je prikaz informacija o potrošnji plina, pregled stanja plinskih brojila kod očitanja ili procjena, prikaz aktualnih zaduženja i uplata kupaca kao i odabir mogućnosti dostave računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte.

"Uvođenjem usluge MOJ RAČUN kupcima prirodnog plina smo ponudili jedan jednostavan i transparentan način prikaza osnovnih informacija o potrošnji plina i odabiru mogućnosti dostave računa i akontacijskih rata putem elektroničke pošte. Ovo je naš prvi korak u smjeru uvođenja "e-poslovanja" i želje da kupcima omogućimo lakše praćenja potrošnje plina te bržu i jednostavniju dostavu i plaćanje računa. Ova usluga namijenjena je prvenstveno korisnicima Internet bankarstva, ali i svim ostalim kupcima koji svoje račune plaćaju na tradicionalan način."

Petar Jović, Direktor Sektora razvoja
Gradske plinare Zagreb - Opskrbe