DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Prigovori kupaca

Vaše prigovore pošaljite:

  • e-mailom na adresu prigovori@gpz-opskrba.hr
  • pismeno na adresu: Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Slika5