DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Javna nabava

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda RH)

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda RH), Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., kao sektorski naručitelj, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekt s kojima je naručitelj u sukobu interesa.

Pregled i izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Sukladno Zaključku Vlade RH (NN 32/11) i članku 20 st.1 t.1. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljujemo Članak 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda RH) - OBJAVA REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda RH), Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., kao sektorski naručitelj, objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma