DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 12,03%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,73%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 1,46%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 15,92%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 43,38%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 13,12%
  • Pošta - 1,46%
  • e-mail - 11,30%
  • Fax - 0,61%Slika1