DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 13,15%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 1,04%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 0,84%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 17,75%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 43,22%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 11,06%
  • Pošta - 1,67%
  • e-mail - 10,44%
  • Fax - 0,84%Slika3