DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 12,13%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,90%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 0,45%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 18,43%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 43,37%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 11,24%
  • Pošta - 1,80%
  • e-mail - 10,79%
  • Fax - 0,90%Slika5