DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 13,79%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,78%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 1,25%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 16,46%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 43,10%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 11,44%
  • Pošta - 1,41%
  • e-mail - 11,13%
  • Fax - 0,63%Slika5