DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 13,96%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,75%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 1,20%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 16,22%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 43,09%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 11,71%
  • Pošta - 1,35%
  • e-mail - 11,11%
  • Fax - 0,60%Slika3