DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 10,53%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 1,00%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 0,50%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 20,05%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 43,86%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 10,78%
  • Pošta - 1,75%
  • e-mail - 10,53%
  • Fax - 1,00%Slika3