DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 11,86%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,80%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 1,96%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 19,00%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 40,77%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 12,40%
  • Pošta - 1,25%
  • e-mail - 11,42%
  • Fax - 0,54%