DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 12,88%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,66%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 1,33%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 16,07%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 43,16%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 12,62%
  • Pošta - 1,46%
  • e-mail - 11,29%
  • Fax - 0,53%Slika1