DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 11,08%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,95%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 0,63%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 20,25%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 42,41%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 11,39%
  • Pošta - 1,58%
  • e-mail - 10,44%
  • Fax - 1,27%Slika1