DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 12,39%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 0,63%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 1,52%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 15,93%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 42,86%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 13,02%
  • Pošta - 1,52%
  • e-mail - 11,50%
  • Fax - 0,63%Slika1