DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 10,73%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 1,13%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 0,56%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 20,34%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 42,94%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 11,02%
  • Pošta - 1,69%
  • e-mail - 10,45%
  • Fax - 1,13%Slika1