DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Ankete

Da li smatrate da web stranice GPZ-Opskrbe sadrže sve potrebne informacije za kupce prirodnog plina?
  • DA – u potpunosti - 39,39%
  • Djelomično - 17,65%
  • NE – ne sadrže sve potrebne informacije - 42,97%