DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

BJELOVAR - Javna usluga opskrbe plinom - cijene plina 01.04.2019. - 31.12.2019.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Cijena plina i fiksna mjesečna naknada za javnu uslugu opskrbe plinom:
- od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine, sukladna je Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (NN 15/2019)

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek), Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,1985 0,0526 0,0097 0,2608 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM2 0,1985 0,0438 0,0097 0,2520 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM3 0,1985 0,0416 0,0097 0,2498 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM4 0,1985 0,0394 0,0097 0,2476 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM5 0,1985 0,0372 0,0097 0,2454 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM6 0,1985 0,0350 0,0097 0,2432 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM7 0,1985 0,0350 0,0097 0,2432 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM8 0,1985 0,0329 0,0097 0,2411 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM9 0,1985 0,0307 0,0097 0,2389 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM10 0,1985 0,0263 0,0097 0,2345 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM11 0,1985 0,0219 0,0097 0,2301 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM12 0,1985 0,0175 0,0097 0,2257 kn/kWh
 
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM2 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM3 - 20,00 2,00 22,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM4 - 30,00 3,00 33,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM5 - 40,00 4,00 44,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM6 - 60,00 6,00 66,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM7 - 100,00 10,00 110,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM8 - 150,00 15,00 165,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM9 - 200,00 20,00 220,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM10 - 300,00 30,00 330,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM11 - 400,00 40,00 440,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM12 - 500,00 50,00 550,00 kn


Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
 

Slika5