DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

ZAGREB - Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina od 01.04.2020. do 31.12.2020.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Opskrbljivači plinom imaju mogućnost određivanja cijene koja je manja od cijene propisane od strane regulatora HERA-e te je GPZ-Opskrba d.o.o. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2020.g. do 31.12.2020.g. (54/2020-OP) kojom je određena manja cijena od cijene propisane od strane regulatora.

Cijena plina i fiksna mjesečna naknada za javnu uslugu opskrbe plinom:
- od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, sukladna je Odluci Uprave GPZ-Opskrbe d.o.o. o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2020.g. do 31.12.2020.g. (54/2020-OP)

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2492 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM2 0,2367 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM3 0,2304 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM4 0,2284 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM5 0,2263 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM6 0,2242 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM7 0,2221 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM8 0,2200 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM9 0,2138 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM10 0,2096 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM11 0,2054 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM12 0,2013 kn/kWh
 
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM2 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM3 22,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM4 33,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM5 44,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM6 66,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM7 110,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM8 165,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM9 220,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM10 330,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM11 440,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM12 550,00 kn
 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.