DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2008.-2017.

god 2008.
2009.
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Q/Sm3 444.060.912 448.169.826 483.934.900 437.273.419 420.971.553 429.468.263 363.956.070 390.541.812 396.483.404 393.207.972

Slika3