Zagrebački Holding Hrvatski   English   German  
Mapa webaImpressumKontakti
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
   

Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine», broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine», broj 120/12 i 14/14) i članka 25. stavka 3. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine», broj 38/14 i 28/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. godine donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU (PDF). Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. Travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.

Prilog 1.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2289 0,0658 0,0149 0,3096 kn/kWh
TM2 0,0506 0,2944
TM3 0,0430 0,2868
TM4 0,0405 0,2843
TM5 0,0380 0,2818
TM6 0,0354 0,2792
TM7 0,0329 0,2767
TM8 0,0304 0,2742
TM9 0,0228 0,2666
TM10 0,0177 0,2615
TM11 0,0127 0,2565
TM12 0,0076 0,2514
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
TM2 10,00 1,00 11,00
TM3 20,00 2,00 22,00
TM4 30,00 3,00 33,00
TM5 40,00 4,00 44,00
TM6 60,00 6,00 66,00
TM7 100,00 10,00 110,00
TM8 150,00 15,00 165,00
TM9 200,00 20,00 220,00
TM10 300,00 30,00 330,00
TM11 400,00 40,00 440,00
TM12 500,00 50,00 550,00
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek), Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2289 0,0663 0,0149 0,3101 kn/kWh
TM2 0,0510 0,2948
TM3 0,0459 0,2897
TM4 0,0434 0,2872
TM5 0,0408 0,2846
TM6 0,0357 0,2795
TM7 0,0357 0,2795
TM8 0,0332 0,2770
TM9 0,0332 0,2770
TM10 0,0306 0,2744
TM11 0,0128 0,2566
TM12 0,0102 0,2540
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
TM2 10,00 1,00 11,00
TM3 20,00 2,00 22,00
TM4 30,00 3,00 33,00
TM5 40,00 4,00 44,00
TM6 60,00 6,00 66,00
TM7 100,00 10,00 110,00
TM8 150,00 15,00 165,00
TM9 200,00 20,00 220,00
TM10 300,00 30,00 330,00
TM11 400,00 40,00 440,00
TM12 500,00 50,00 550,00
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.