Zagrebački Holding Hrvatski   English   German  
Mapa webaImpressumKontakti
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
   

Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine», broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine», broj 120/12 i 14/14) i članka 25. stavka 3. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine», broj 38/14) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2014. Donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2015. GODINU (NN 155/14). Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2015. godine do 31. ožujka 2015. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Prilog 1.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0523 0,0130 0,3248 kn/kWh
TM2 0,0402 0,3127
TM3 0,0342 0,3067
TM4 0,0322 0,3047
TM5 0,0302 0,3027
TM6 0,0281 0,3006
TM7 0,0261 0,2986
TM8 0,0241 0,2966
TM9 0,0181 0,2906
TM10 0,0141 0,2866
TM11 0,0101 0,2826
TM12 0,0060 0,2785
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek), Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0538 0,0130 0,3263 kn/kWh
TM2 0,0414 0,3139
TM3 0,0373 0,3098
TM4 0,0352 0,3077
TM5 0,0331 0,3056
TM6 0,0290 0,3015
TM7 0,0290 0,3015
TM8 0,0269 0,2994
TM9 0,0269 0,2994
TM10 0,0248 0,2973
TM11 0,0104 0,2829
TM12 0,0083 0,2808
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.