Zagrebački Holding Hrvatski   English   German  
Mapa webaImpressumKontakti
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
   

ZAGREB - Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 38/14, 28/15 i 25/16) koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

HERA je  25. ožujka 2016. g. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine kojom su na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače plinom u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. travnja 2016.

Prilog 1.


Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić  te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,1734 0,0408 0,0149 0,2291 kn/kWh
TM2 0,0314 0,2197
TM3 0,0267 0,2150
TM4 0,0251 0,2134
TM5 0,0236 0,2119
TM6 0,0220 0,2103
TM7 0,0204 0,2087
TM8 0,0188 0,2071
TM9 0,0141 0,2024
TM10 0,0110 0,1993
TM11 0,0079 0,1962
TM12 0,0047 0,1930
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
TM2 10,00 1,00 11,00
TM3 20,00 2,00 22,00
TM4 30,00 3,00 33,00
TM5 40,00 4,00 44,00
TM6 60,00 6,00 66,00
TM7 100,00 10,00 110,00
TM8 150,00 15,00 165,00
TM9 200,00 20,00 220,00
TM10 300,00 30,00 330,00
TM11 400,00 40,00 440,00
TM12 500,00 50,00 550,00
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.