Zagrebački Holding Hrvatski   English   German  
Mapa webaImpressumKontakti
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
   

Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12), članka 29. Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 38/14 i 28/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA 2016. GODINU. Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. ožujka 2016. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.
Prilog 1.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić  te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2289 0,0408 0,0149 0,2846 kn/kWh
TM2 0,0314 0,2752
TM3 0,0267 0,2705
TM4 0,0251 0,2689
TM5 0,0236 0,2674
TM6 0,0220 0,2658
TM7 0,0204 0,2642
TM8 0,0188 0,2626
TM9 0,0141 0,2579
TM10 0,0110 0,2548
TM11 0,0079 0,2517
TM12 0,0047 0,2485
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
TM2 10,00 1,00 11,00
TM3 20,00 2,00 22,00
TM4 30,00 3,00 33,00
TM5 40,00 4,00 44,00
TM6 60,00 6,00 66,00
TM7 100,00 10,00 110,00
TM8 150,00 15,00 165,00
TM9 200,00 20,00 220,00
TM10 300,00 30,00 330,00
TM11 400,00 40,00 440,00
TM12 500,00 50,00 550,00
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek), Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2289 0,0705 0,0149 0,3143 kn/kWh
TM2 0,0542 0,2980
TM3 0,0488 0,2926
TM4 0,0461 0,2899
TM5 0,0434 0,2872
TM6 0,0379 0,2817
TM7 0,0379 0,2817
TM8 0,0352 0,2790
TM9 0,0352 0,2790
TM10 0,0325 0,2763
TM11 0,0136 0,2574
TM12 0,0108 0,2546
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
TM2 10,00 1,00 11,00
TM3 20,00 2,00 22,00
TM4 30,00 3,00 33,00
TM5 40,00 4,00 44,00
TM6 60,00 6,00 66,00
TM7 100,00 10,00 110,00
TM8 150,00 15,00 165,00
TM9 200,00 20,00 220,00
TM10 300,00 30,00 330,00
TM11 400,00 40,00 440,00
TM12 500,00 50,00 550,00
Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.