Zagrebački Holding Hrvatski   English   German  
Mapa webaImpressumKontakti
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
   

Javna usluga opskrbe plinom i zajamčena opskrba – cijene plina

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21.03.2014.g. donijela novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 38/14) s primjenom iste od 01.04.2014.g.:

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0493 0,0130 0,3218 kn/kWh
TM2 0,0379 0,3104
TM3 0,0322 0,3047
TM4 0,0303 0,3028
TM5 0,0284 0,3009
TM6 0,0265 0,2990
TM7 0,0246 0,2971
TM8 0,0227 0,2952
TM9 0,0171 0,2896
TM10 0,0133 0,2858
TM11 0,0095 0,2820
TM12 0,0057 0,2782
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.  (za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,2595 0,0508 0,0130 0,3233 kn/kWh
TM2 0,0391 0,3116
TM3 0,0352 0,3077
TM4 0,0332 0,3057
TM5 0,0313 0,3038
TM6 0,0274 0,2999
TM7 0,0274 0,2999
TM8 0,0254 0,2979
TM9 0,0254 0,2979
TM10 0,0235 0,2960
TM11 0,0098 0,2823
TM12 0,0078 0,2803
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1   10,00   10,00 kn
TM2 10,00 10,00
TM3 20,00 20,00
TM4 30,00 30,00
TM5 40,00 40,00
TM6 60,00 60,00
TM7 100,00 100,00
TM8 150,00 150,00
TM9 200,00 200,00
TM10 300,00 300,00
TM11 400,00 400,00
TM12 500,00 500,00
Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


DODATNO POJAŠNJENJE (primjer za postojeće kupce TM1-TM5):

TARIFNE STAVKE ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM i ZAJAMČENU OPSKRBU (krajnje cijene opskrbe plinom) od 01.04.2014.g.
(A) Područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća
Kupci prirodnog plina kategorije kućanstvo na plinskom distribucijskom području Gradske plinare Zagreb d.o.o.
kn/kWh
Struktura prodajne cijene prirodnog plina  Vlasnik prikupljenih sredstava TM1
≤ 5.000
(kWh)
TM2
> 5.000 i ≤ 25.000
(kWh)
TM3
> 25.000 i ≤ 50.000
(kWh)
TM4
> 50.000 i ≤ 100.000
(kWh)
TM5
> 100.000 i ≤ 1.000.000
(kWh)
Nabava prirodnog plina  HEP d.d. 0,2595 0,2595 0,2595 0,2595 0,2595
Distribucija prirodnog plina Gradska plinara Zagreb d.o.o. 0,0493 0,0379 0,0322 0,0303 0,0284
Opskrbna marža Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130
* Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) 0,3218 0,3104 0,3047 0,3028 0,3009
Porez na dodanu vrijednost (25%) Vlada RH - Ministarstvo financija 0,0805 0,0776 0,0762 0,0757 0,0752
Ukupna prodajna cijena prirodnog plina  ∑∑ 0,4023 0,3880 0,3809 0,3785 0,3761

kn/mjesečno
** Fiksna mjesečna naknada (bez PDV-a) Gradska plinara Zagreb d.o.o. ** 10,00 ** 10,00 ** 20,00 ** 30,00 ** 40,00
Porez na dodanu vrijednost (25%) Vlada RH - Ministarstvo financija 2,50 2,50 5,00 7,50 10,00
Fiksna mjesečna naknada 12,50 12,50 25,00 37,50 50,00

* Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu  (NN 38/14)
** Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje, fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
 

Struktura prodajne cijene prirodnog plina  Vlasnik prikupljenih sredstava TM1
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM2
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM3
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM4
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM5
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
Nabava prirodnog plina  HEP d.d. 65% 67% 68% 69% 69%
Distribucija prirodnog plina Gradska plinara Zagreb d.o.o. 12% 10% 8% 8% 8%
Opskrbna marža Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 3% 3% 3% 3% 3%
Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) 80% 80% 80% 80% 80%
Porez na dodanu vrijednost (25%) Vlada RH - Ministarstvo financija 20% 20% 20% 20% 20%
Ukupna prodajna cijena prirodnog plina  ∑∑ 100% 100% 100% 100% 100%


(B) Područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek
Kupci prirodnog plina kategorije kućanstvo na plinskom distribucijskom području Elektrometal - distribucija plina d.o.o.
kn/kWh
Struktura prodajne cijene prirodnog plina  Vlasnik prikupljenih sredstava TM1
≤ 5.000
(kWh)
TM2
> 5.000 i ≤ 25.000
(kWh)
TM3
> 25.000 i ≤ 50.000
(kWh)
TM4
> 50.000 i ≤ 100.000
(kWh)
TM5
> 100.000 i ≤ 1.000.000
(kWh)
Nabava prirodnog plina  HEP d.d. 0,2595 0,2595 0,2595 0,2595 0,2595
Distribucija prirodnog plina Elektrometal - distribucija plina d.o.o. 0,0508 0,0391 0,0352 0,0332 0,0313
Opskrbna marža Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130 0,0130
*Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) 0,3233 0,3116 0,3077 0,3057 0,3038
Porez na dodanu vrijednost (25%) Vlada RH - Ministarstvo financija 0,0808 0,0779 0,0769 0,0764 0,0760
Ukupna prodajna cijena prirodnog plina  ∑∑ 0,4041 0,3895 0,3846 0,3821 0,3798

kn/mjesečno
** Fiksna mjesečna naknada (bez PDV-a) Elektrometal - distribucija plina d.o.o. ** 10,00 ** 10,00 ** 20,00 ** 30,00 ** 40,00
Porez na dodanu vrijednost (25%) Vlada RH - Ministarstvo financija 2,50 2,50 5,00 7,50 10,00
Fiksna mjesečna naknada 12,50 12,50 25,00 37,50 50,00

* Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu  (NN 158/2013)
** Za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 se uvećava za iznos od 3,00 kn zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima
 

Struktura prodajne cijene prirodnog plina  Vlasnik prikupljenih sredstava TM1
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM2
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM3
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM4
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
TM5
udio u ukupnoj prodajnoj cijeni
Nabava prirodnog plina  HEP d.d. 64% 67% 67% 68% 68%
Distribucija prirodnog plina Elektrometal - distribucija plina d.o.o. 13% 10% 9% 9% 8%
Opskrbna marža Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. 3% 3% 3% 3% 3%
Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) 80% 80% 80% 80% 80%
Porez na dodanu vrijednost (25%) Vlada RH - Ministarstvo financija 20% 20% 20% 20% 20%
Ukupna prodajna cijena prirodnog plina  ∑∑ 100% 100% 100% 100% 100%