DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

Unutarnja organizacija Društva

Unutarnja organizacija Društva od 27.02.2014.g.*

I. Uprava Društva
 • Upravu Društva čine članovi Uprave - direktori Društva sukladno Izjavi o osnivanju
II. Ured Uprave Društva
III. Sektor razvoja
 • Odjel razvoja, projektnog planiranja i informatizacije poslovnih procesa
 • Odjel unapređenja kvalitete poslovanja
IV. Sektor trgovine prirodnim plinom
 • Služba nabave prirodnog plina
 • Odjel nabave, ugovaranja i marketinga
 • Odjel za nominacije
 • Služba prodaje prirodnog plina
 • Odjel za prodaju prirodnog plina kućanstvima
 • Odjel za prodaju prirodnog plina poduzetništvu
V. Sektor pružanja usluga
 • Odjel inspekcije mjerila
 • Odjel umjeravanja mjernih uređaja
 • Odjel prodaje stlačenog prirodnog plina (SPP-a)
VI. Sektor ekonomskih poslova
 • Služba kontrole potrošnje, naplate i odnosa s kupcima
 • Odjel kontrole potrošnje i naplate
 • Odjel za odnose s kupcima
 • Služba financija, računovodstva, obračuna i fakturiranja
 • Odjel financija
 • Odjel računovodstva
 • Odjel obračuna i fakturiranja
 • Odjel poslovnog planiranja i izvještavanja
VII. Sektor pravnih poslova
 • Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala
 • Odjel zajedničkih poslova

* Pravilnik o unutarnjoj organizaciji društva Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o. od 17.02.2014.g.

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Osobe ovlaštene za zastupanje:
Igor Pirija
 • direktor / član Uprave Društva
 • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 21.03.2016.g.
Centar za informiranje kupaca:
tel. +385 (1) 6184-601
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
fax. +385 (1) 6429-456
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096