DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

ZAGREB - Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina od 01.10.2017. do 31.12..2017.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Cijena plina i fiksna mjesečna naknada za javnu uslugu opskrbe plinom od 01. listopada 2017.g. do 31. prosinca 2017.g. sukladna je Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/2017).

Prilog 1. IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM OD 01.10.2017.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,1809 0,0459 0,0097 0,2365 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM2 0,1809 0,0353 0,0097 0,2259 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM3 0,1809 0,0300 0,0097 0,2206 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM4 0,1809 0,0282 0,0097 0,2188 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM5 0,1809 0,0265 0,0097 0,2171 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM6 0,1809 0,0247 0,0097 0,2153 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM7 0,1809 0,0229 0,0097 0,2135 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM8 0,1809 0,0212 0,0097 0,2118 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM9 0,1809 0,0159 0,0097 0,2065 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM10 0,1809 0,0124 0,0097 0,2030 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM11 0,1809 0,0088 0,0097 0,1994 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM12 0,1809 0,0053 0,0097 0,1959 kn/kWh
 
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM2 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM3 - 20,00 2,00 22,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM4 - 30,00 3,00 33,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM5 - 40,00 4,00 44,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM6 - 60,00 6,00 66,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM7 - 100,00 10,00 110,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM8 - 150,00 15,00 165,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM9 - 200,00 20,00 220,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM10 - 300,00 30,00 330,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM11 - 400,00 40,00 440,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM12 - 500,00 50,00 550,00 kn
 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Slika1