DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

ZAGREB - Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina od 01.01.2019. do 31.03.2019.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Cijena plina i fiksna mjesečna naknada za javnu uslugu opskrbe plinom: - od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine, sukladna je Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (NN 60/2018 i 61/2018)
 

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019. GODINE

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,1809 0,0514 0,0097 0,2420 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM2 0,1809 0,0395 0,0097 0,2301 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM3 0,1809 0,0336 0,0097 0,2242 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM4 0,1809 0,0316 0,0097 0,2222 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM5 0,1809 0,0296 0,0097 0,2202 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM6 0,1809 0,0277 0,0097 0,2183 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM7 0,1809 0,0257 0,0097 0,2163 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM8 0,1809 0,0237 0,0097 0,2143 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM9 0,1809 0,0178 0,0097 0,2084 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM10 0,1809 0,0138 0,0097 0,2044 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM11 0,1809 0,0099 0,0097 0,2005 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM12 0,1809 0,0059 0,0097 0,1965 kn/kWh
 
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM2 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM3 - 20,00 2,00 22,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM4 - 30,00 3,00 33,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM5 - 40,00 4,00 44,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM6 - 60,00 6,00 66,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM7 - 100,00 10,00 110,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM8 - 150,00 15,00 165,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM9 - 200,00 20,00 220,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM10 - 300,00 30,00 330,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM11 - 400,00 40,00 440,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM12 - 500,00 50,00 550,00 kn
 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Slika3