DE EN Centar za informiranje kupaca 01 6184 601

ZAGREB - Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina od 01.01.2017. - 31.03.2017.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne novine", broj 38/14, 28/15 i 25/16) koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

HERA je 16. prosinca 2016. g. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine kojom su na snazi nove cijene javne usluge opskrbe plinom za krajnje kupce. Nove cijene donesene su za sve opskrbljivače plinom u obvezi javne usluge i primjenjuju se od 1. siječnja 2017. godine. Zakonski propisana cijena prirodnog plina i fiksna mjesečna naknada do 31. prosinca 2016. godine sukladna je Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine (NN 28/2016). 

Prilog 1. IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE
Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,1734 0,0459 0,0149 0,2342 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM2 0,1734 0,0353 0,0149 0,2236 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM3 0,1734 0,0300 0,0149 0,2183 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM4 0,1734 0,0282 0,0149 0,2165 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM5 0,1734 0,0265 0,0149 0,2148 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM6 0,1734 0,0247 0,0149 0,2130 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM7 0,1734 0,0229 0,0149 0,2112 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM8 0,1734 0,0212 0,0149 0,2095 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM9 0,1734 0,0159 0,0149 0,2042 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM10 0,1734 0,0124 0,0149 0,2007 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM11 0,1734 0,0088 0,0149 0,1971 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM12 0,1734 0,0053 0,0149 0,1936 kn/kWh
 
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Opskrbna marža Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM2 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM3 - 20,00 2,00 22,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM4 - 30,00 3,00 33,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM5 - 40,00 4,00 44,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM6 - 60,00 6,00 66,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM7 - 100,00 10,00 110,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM8 - 150,00 15,00 165,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM9 - 200,00 20,00 220,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM10 - 300,00 30,00 330,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM11 - 400,00 40,00 440,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM12 - 500,00 50,00 550,00 kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
 

Slika2