DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

ZAGREB - Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina od 01.04.2017. do 30.09.2017.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

HERA je 16. ožujka 2017. g. donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/2017) osnovom koje je Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom br. 134/2017-OP. Cijene iz Priloga 1. Odluke primjenjuju se od 1. travnja 2017. godine. Cijena prirodnog plina i fiksna mjesečna naknada do 31. ožujka 2017. godine sukladna je Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine (NN 122/2016).  

Prilog 1. IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM OD 01.04.2017. DO 30.09.2017.

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.(za područje gradova Zagreb, Velika Gorica i Zaprešić te općina Brdovec, Marija Gorica, Dubravica i Pušća) Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM1 0,1809 0,0459 0,0074 0,2342 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM2 0,1809 0,0353 0,0074 0,2236 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM3 0,1809 0,0300 0,0074 0,2183 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM4 0,1809 0,0282 0,0074 0,2165 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM5 0,1809 0,0265 0,0074 0,2148 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM6 0,1809 0,0247 0,0074 0,2130 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM7 0,1809 0,0229 0,0074 0,2112 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM8 0,1809 0,0212 0,0074 0,2095 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM9 0,1809 0,0159 0,0074 0,2042 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM10 0,1809 0,0124 0,0074 0,2007 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM11 0,1809 0,0088 0,0074 0,1971 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 TM12 0,1809 0,0053 0,0074 0,1936 kn/kWh
 
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke Tarifni model Trošak nabave plina Trošak distribucije plina Trošak opskrbe plinom Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM2 - 10,00 1,00 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM3 - 20,00 2,00 22,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM4 - 30,00 3,00 33,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM5 - 40,00 4,00 44,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM6 - 60,00 6,00 66,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM7 - 100,00 10,00 110,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM8 - 150,00 15,00 165,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM9 - 200,00 20,00 220,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM10 - 300,00 30,00 330,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM11 - 400,00 40,00 440,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM12 - 500,00 50,00 550,00 kn

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.
 

Slika4