DE EN HR Centar za informiranje kupaca01 6184 601

Reklamacije računa za prirodni plin

Račune za prirodni plin možete reklamirati na jedan od slijedećih načina:

  1. Osobno u Centru za potrošače Gradske plinare Zagreb - Opskrbe u Radničkoj cesti 1 na šalterima reklamacija,
  2. Predajom zahtjeva za reklamaciju računa ili akontacijskih rata u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga u ulici grada Vukovara 41,
  3. Slanjem zahtjeva za reklamaciju računa na broj fax-a 01/6429-470 ili putem e-mail-a opskrba@gpz-opskrba.hr,
  4. Pozivom na broj telefona Centra za informiranje kupaca Gradske plinare Zagreb - Opskrbe 01/6184-601 i
  5. Putem dolje navedenog web obrasca.
Primjer računa za reklamaciju 
 

Web obrazac za prijavu reklamacije računa za plin
Slika2